وبلاگ استعدادهای پارسیان
مرکز مقالات علمی و آموزشی  
نویسندگان
نظر سنجی
طرفدار چه سبک از مطالب هستید؟
تمام فرآیندهای برگشت پذیر ، تمایل رسیدن به یک حالت تعادلی را دارند. برای یک واکنش برگشت پذیر ، حالت تعادل وقتی برقرار می‌شود که 
سرعت واکنشرفت برابر با سرعت برگشت باشد. در یک واکنش تعادلی ، از تقسیم ثابت سرعت واکنش رفت Kf بر ثابت واکنش برگشت ، Kr ، ثابت دیگری بدست می‌آید که ثابت تعادل شیمیایی ، K ، نامیده می‌شود.

ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات کلی،  مقاله شیمی، 
[ 1390/09/22 ] [ 15:41 ] [ ساسان ]
پلاریمتری فعالیت نوری فعالیت نوری میزان توانایی یک ماده در چرخش نور قطبیده مسطح می‌باشد. اگر جسم شفافی بتواند سطح نوسان بردار میدان الکتریکی را به اندازه زاویه (آلفا) بچرخاند، می‌گویند جسم توانایی چرخش نور را داشته یا از نظر نوری فعال است. این پدیده اولین بار در سال 1811میلادی برای کوارتز گزارش شد و از آن به بعد مطالعات وسیعی در مورد آن انجام شده است. در اواسط قرن نوزدهم میلادی قوانین بنیادی در مورد فعالیت نوری وضع گردید که منجر به پیشرفت اساسی در شیمی فضایی ترکیبات آلی شد. امروزه برخی از همان نظریات مورد قبول است. 
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات کلی،  مقاله شیمی، 
[ 1390/08/10 ] [ 22:06 ] [ ساسان ]
رازهای زندگی: آیا هیدروژن سوخت ایده‌آل ماشین‌هاست؟
 
دانش- همشهری آنلاین:
افراد بسیاری از ساخت ماشین‌های دارای سلول‌های سوختی هیدروژنی که محیط زیست را آلوده نمی‌کنند، حمایت می‌کنند.

همه آنها توان بالقوه این سلول‌های سوخت هیدروژنی را که تنها حاصل احتراق در  آنها اندکی آب است، می‌ستایند.

اما در این میان مشکلی وجود دارد. گرچه هیدروژن در واقع فراوان‌ترین عنصر در جهان است،  نمی‌توان به سادگی از آن به عنوان سوخت استفاده کرد، زیرا هیدروژن محکم به سایر عناصر به صورت مولکول‌های ترکیبی چسبیده است.

هیدروژن خالص اغلب با کاربرد حرارت بالا (که مقدار زیادی انرژی باید صرف آن کرد) بر گاز طبیعی (یعنی یک سوخت فسیلی) و گاهی با حرارت دان بنزین یا زغال‌‌سنگ ( که باز هم سوخت‌های فسیلی هستند) به دست می‌آید.

از این بدتر اینکه در این فرآیند دی‌اکسیدکربن آزاد می‌شود که خود یک گاز گلخانه‌ای است.


LiveScience,18 July, 2007
طبقه بندی: مقالات کلی،  مقاله شیمی، 
[ 1389/11/23 ] [ 16:38 ] [ ساسان ]

شیمیدان های نامی اسلام

آغاز كیمیاگری اسلامی با اسامی مردانی همراه است كه احتمالا خود كیمیاگر نبوده‌اند، اما با گذشت زمان و فرارسیدن قرن دهم میلادی ، كیمیاگران شهیری از میان آنان برخاستند كه علاوه بر تفكراتشان ، نوشتارهای كاملا جدید و نوینی خلق كردند.
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات کلی،  مقاله شیمی،  تاریخچه، 
[ 1389/11/23 ] [ 16:10 ] [ ساسان ]

شیمی معدنی شاخه‌ای از دانش شیمی است که با کانی‌ها (مواد معدنی) و خواص آنها سروکار دارد.

شیمی معدنی شاخه بزرگی از علم شیمی است که بطور کلی شامل بررسی، تحلیل و تفسیر نظریه‌های خواص و واکنشهای تمام عناصر و ترکیبات آنها بجز هیدروکربنها و اغلب مشتقات آنهاست.

به عبارت دیگر می‌توان چنین اظهار نظر کرد که شیمی معدنی کلیه موادی که از جمله ترکیبات کربن نباشند، به استثنای اکسیدهای کربن و دی سولفید کربن را دربر می‌گیرد.


ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات کلی،  مقاله فیزیک،  مقاله شیمی، 
[ 1389/07/30 ] [ 16:34 ] [ ساسان ]
انواع واكنش های شیمیایی :صدها نوع واكنش شیمیایی وجود دارد ولی می توان آن ها را در پنج نوع كلی تقسیم كرد:1- تركیبی 2- سوختن 3- تجزیه 4- جابه جایی یگانه 5- جابه جایی دوگانه
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات کلی،  مقاله شیمی، 
[ 1389/07/30 ] [ 16:32 ] [ ساسان ]
سوالات 3 گزینه ای بخش دوم شیمی سال سوم دبیرستان(ترمودینامیک شیمیایی) در ادامه مطلب
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقاله فیزیک،  مقاله شیمی،  سوالات امتحانی،  نمونه سوالات امتحانی، 
[ 1389/07/30 ] [ 16:30 ] [ ساسان ]
هر گاه دو جسم با دماهای متفاوت با هم تماس حاصل کنند گرما از جسمی که دمای بیشتر دارد به جسمی که دمای کمتری دارد جاری می شو. بنابر این می توان گفت که گرما نوعی انرژی است حال آنکه دما معیاری است که میزان سردی و گرمی اجسام را مشخص می کند.  
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات کلی،  مقاله شیمی،  مقاله فیزیک، 
[ 1389/07/30 ] [ 16:28 ] [ ساسان ]
محلولها ، مخلوطهایی همگن هستند. محلولها را معمولا بر حسب حالت فیزیکی آنها طبقه بندی می‌کنند: محلولهای گازی ، محلولهای مایع و محلولهای جامد. بعضی از آلیاژها محلولهای جامدند؛ سکه‌های نقره‌ای محلولهایی از مس و نقره‌اند و برنج محلولی جامد از روی در مس است. هر آلیاژی محلول جامد نیست، بعضی از آلیاژها مخلوطهایی ناهمگن اند. محلولهای مایع متداولترین محلولها هستند و بیشترین کاربرد را در بررسیهای شیمیایی دارند. هوا هم مثالی برای محلولهای گازی می‌باشد.
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات کلی،  مقاله شیمی، 
[ 1389/07/29 ] [ 16:31 ] [ ساسان ]
هرگاه موادی به مواد جدید تبدیل شوند، گفته می‌شود که واکنش شیمیایی رخ داده است.

img/daneshnameh_up/4/49/F-laser-reaction.jpg

ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات کلی،  مقاله شیمی، 
[ 1389/07/29 ] [ 16:29 ] [ ساسان ]

learn

.  استوکیومتری

                              ‍‍‍‍‍‍‍‍     

                                     CH4    +  2O2     --->     2H2O   +  CO2 ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات کلی،  مقاله شیمی، 
[ 1389/07/29 ] [ 16:27 ] [ ساسان ]
همانطور كه می‌دانیم كه انرژی الكترون در اتم تابعی از است. چون با افزایش عدد اتمی، بار هسته‌ای سریعتر از عدد كوانتومی اصلیافزایش می‌یابد، انتظار می‌رود كه پتانسیل لازم برای جدا كردن یك الكترون از یك اتم با افزایش عدد اتمی بطور پیوسته افزایش یابد. ولی این پدیده مشاهده نمی‌شود
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات کلی،  مقاله شیمی، 
برچسب ها: بارموثرهسته،  
[ 1388/11/2 ] [ 18:17 ] [ ساسان ]
مفهوم الکترو نگاتیوی گرچه مفید است ولی دقیق نیست. مقادیر الکترونگاتیوی نسبی‌اند وتنها در مقایسه‌های کیفی بین عناصر قابل استفاده‌اند. روشی ساده و مستقیم برای اندازه گیری الکترونگاتیوی وجود ندارد و روش‌های گوناگون اندازه گیری آنها پیشنهاد شده است
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات کلی،  مقاله شیمی، 
برچسب ها: الکترو نگاتیوی،  
[ 1388/11/2 ] [ 18:16 ] [ ساسان ]
انرژی لازم برای جدا کردن سست‌ترین الکترون از یک اتم منفرد گازی شکل و درحالت پایه یک عنصر را «انرژی اولین یونش» آن عنصر می‌نامند.
(A(g) → A(g)+ + e(g
نماد (g) نشان دهنده حالت گازی عنصر و یون مربوطه است.

ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات کلی،  مقاله شیمی، 
برچسب ها: انرژی یونش،  
[ 1388/11/2 ] [ 18:12 ] [ ساسان ]
ترکیبات کوئوردیناسیونی که در آنها فلز مرکزی با حالت اکسایش +2 یا بالاتر توسط اتمهای غیرکربن کئوردینه شده‌اند کمپلکسهای ورنر یا کلاسیک نامیده می‌شوند (این نامگذاری به خاطر مطالعات ورنر در شیمی کئوردیناسیون انجام شده است.).
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات کلی،  مقاله شیمی، 
[ 1388/11/2 ] [ 18:11 ] [ ساسان ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

تعداد کل صفحات : 3 ::      1   2   3  

درباره وبلاگ

سلام.من ساسان مدیر این وبلاگ هستم.
در این وبلاگ هر مقاله ای از هر موضوعی وجود دارد.برای اینکه هر قشری بتونه از اینجا استفاده کنه همه نوع مقاله ای قرار دادیم.امیدوارم از مطالب لذت ببرید و لطفا بعد از استفاده از مطالب این وبلاگ نظرات خود را برای ما ارسال کنید.
آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :