وبلاگ استعدادهای پارسیان
مرکز مقالات علمی و آموزشی  
نویسندگان
نظر سنجی
طرفدار چه سبک از مطالب هستید؟در قرن نوزدهم دو ریاضیدان بزرگ به نام «لباچفسكى» و «ریمان» دو نظام هندسى را صورت بندى كردند كه هندسه را از سیطره اقلیدس خارج مى كرد. صورت بندى «اقلیدس» از هندسه تا قرن نوزدهم پررونق ترین كالاى فكرى بود و پنداشته مى شد كه نظام اقلیدس یگانه نظامى است كه امكان پذیر است. این نظام بى چون و چرا توصیفى درست از جهان انگاشته مى شد. هندسه اقلیدسى مدلى براى ساختار نظریه هاى علمى بود و نیوتن و دیگر دانشمندان از آن پیروى مى كردند. هندسه اقلیدسى بر پنج اصل موضوعه استوار است و قضایاى هندسه با توجه به این پنج اصل اثبات مى شوند. اصل موضوعه پنجم اقلیدس مى گوید: «به ازاى هر خط و نقطه اى خارج آن خط، یك خط و تنها یك خط به موازات آن خط مفروض مى تواند از آن نقطه عبور كند.» هندسه «لباچفسكى» و هندسه «ریمانى» این اصل موضوعه پنجم را مورد تردید قرار دادند. در هندسه «ریمانى» ممكن است خط صافى كه موازى خط مفروض باشد از نقطه مورد نظر عبور نكند و در هندسه «لباچفسكى» ممكن است بیش از یك خط از آن نقطه عبور كند. با اندكى تسامح مى توان گفت این دو هندسه منحنى وار هستند. بدین معنا كه كوتاه ترین فاصله بین دو نقطه یك منحنى است.
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات کلی،  مقاله فیزیک،  مقاله ریاضی، 
[ 1390/11/29 ] [ 11:45 ] [ ساسان ]

سیاهچاله

فرض كنید سوار بر فضا پیمای خود به طرف سیاهچاله ای كه میلیون برابر خورشید جرم دارد و در مركز كهكشان ما قرار دارد ،حركت می كنید .(واقعا جای بحث دارد كه آیا در مركز كهكشان ما سیاهچاله وجود داشته باشد،فرض كنید چنین چیزی باشد.)

در فاصله بسیار دوری از سیاهچاله موشك خود را خاموش كنید.چه اتفاقی می افتد؟

اوایل شما هیچ نیروی گرانشی احساس نمی كنید،ز یرا در حال سقوط آزاد هستید.همه اعضای بدن شما و فضا پیما به طور یكسانی كشیده می شوند. به خاطر همین احساس بی وزنی می كنید.


ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات کلی،  مقاله فیزیک،  مقاله نجوم، 
[ 1390/07/6 ] [ 09:49 ] [ ساسان ]
رمز آفرینش هستی
اگر خلقت کیهان آگاهانه و هدفمند است ، آیا خالق پیغامی از خود بجای گذاشته که بواسطه آن بتوان به رمز آفرینش هستی پی برد؟اگر خلقت كیهان آگاهانه و هدفمند است ، آیا خالق پیغامی از خود بجای گذاشته كه بواسطه آن بتوان به رمز آفرینش هستی پی برد؟
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات کلی،  مقاله فیزیک،  مقاله نجوم، 
[ 1389/11/26 ] [ 20:12 ] [ ساسان ]


نوشته :
ابوتراب یغمایى


فلسفه فیزیك به معناى امروزین كلمه تقریباً از اوایل قرن بیستم و با شكل گرفتن تجربه گرایى منطقى وارد ادبیات فلسفى شد.امروزه در دانشگاه هاى معتبر دنیا كرسى اى با این عنوان در سطوح مقدماتى و تكمیلى ارائه مى شود. هر چند با سلطه نگرش پوزیتیویستى در میان فیزیكدانان،فیلسوفان حتى حق همراهى با فیزیكدانان را از دست داده اند ولى با این وجود، فلسفه فیزیك جایگاه خود را پیدا كرده است. به طور كلى فلسفه فیزیك در سه شاخه جریان دارد؛
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات کلی،  مقاله فیزیک، 
[ 1389/11/26 ] [ 20:10 ] [ ساسان ]
در دوران امر بین فیزیک و متافیزیک،کمتر پدیده ای را می توان یافت که به صورت کامل فیزیکی و یا به صورت کامل متافیزیکی باشد. چنین می نماید که سرشت و سرنوشت تمام یا بسیاری از پدیده ها وقوع در طبیعت و عروج به سوی ماورای طبیعت است، چیزی که در زبان فلسفی رایج، براساس حفظ و پاسداشت مرزهای فهم و فکر بیش از آنکه با عبارت طبیعت و ماورای آن بیان شود،


ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات کلی،  مقاله فیزیک، 
[ 1389/11/26 ] [ 20:07 ] [ ساسان ]
متافیزیك آن طور كه ابن سینا در كتابش با عنوان "شفا" در نظر گرفته، توضیح عقلانی همه هستی ست. ابن سینا "مشتق شدن همه چیز از هستی لازم"، ابدیت هستی و نیز نفی شناخت آنچه مجزا از منبع هستی ست را در این كتاب توضیح داده است.

 


ابن سینا برای هر علمی موضوعی در نظر گرفته و علوم را به دوشاخه نظری و عملی تقسیم كرده است. از نظر او، علم نظری دانشی ست كه موضوعش مستقل از ماست درحالی كه علم عملی برای ما كاربرد دارد. او سه نوع علم عملی در نظر می گیرد: دانش كشورداری، اقتصاد و حكومت بر خود. او همچنین سه علم نظری را ممكن می داند: فیزیك، ریاضی و دانش ماوراء الطبیعه.


ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات کلی،  مقاله فیزیک، 
[ 1389/11/26 ] [ 20:03 ] [ ساسان ]

نظریه سی. پی. اچ. از سه كلمه C , Creation به معنی آفرینش (تولید) بوجود آوردن ، P, particles ذرات Higgs تشكیل شده است كه آن را CPH Theory می نامیم. اما هگز به چه معنی است؟

بسیاری از فیزیكدانان اعتقاد دارند بزرگترین چالش فیزیك در قرن بیست و یكم به تحقیقات روی ذرات هگز مربوط می شود .

اما سئوال این است كه اصولاً هگز چیست؟

كلمه هگز اولین بار در سال 1960 توسط پتر هگز وارد فیزیك شد.

ایده اساسی چنین است كه تمام ذراتی كه با یكدیگر كنش و واكنش دارند، كنش آنها توسط یك میدان اعمال می شود كه توسط ذرات هگز بوزون حمل می شوند.

توضیح در مورد هگز و اشكالات بیگ بنگ

ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات کلی،  مقاله فیزیک، 
[ 1389/11/23 ] [ 16:27 ] [ ساسان ]
تابش هاوكینگ یك پدیده ی نظری است كه توسط استیون هاوكینگ بیان شده است.

تابش هاوكینگ چیست؟

با توجه به اصل عدم قطعیت مكانیك كوانتوم، احتمال هر رویدای همیشه بزرگتر از صفر است. یكی از نتیج منطقی آن این است كه ما بپذیریم خلاء "فضای تهی" واقعاً تهی نیست. و فضای تهی از ذرات مجازی انباشته شده است، از ذرات ماده و انرژی و نه كاملاً حقیقی. ذرات مجازی با این كه حقیقی نستند، قوانین نشان می دهند كه جهان در مقیاس كوانتومی چگونه رفتار می كند. برای مثال آنها برای توضیح كنش فوتون و الكترون لازم هستند.

ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات کلی،  مقاله فیزیک، 
[ 1389/11/23 ] [ 16:25 ] [ ساسان ]
ابر نور

در كنار دنیایی با سرعت های كمتر از سرعت نور (جهان تاردیون ، مشتق از كلمه لاتین تاردوس به معنای آهسته) دنیای دیگری وجود دارد كه سرعت نور در آن از سرعت های دیگر كمتر است، نه بیشتر (جهان تاكیون مشتق از لغت یونانی تاخیس به معنی سریع می باشد). دنیای دوم كشف نشده است ، زیرا هیچ نقطه مشتركی با دنیای اول ندارد.

در سالهای اخیر ، تعدادی مقاله تحقیقاتی منتشر شده كه نویسندگان آنها احتمال وجود ذرات «ابر نور» را كه تا كنون نامیده اند، مورد بررسی قرار داده اند.

واقعیت عجیبی كه در مورد فرضیه ابر نور وجود دارد، آنست كه این فرضیه ، نظریه نسبیت خاص را نقض نمی كند ، بلكه آن را با دنیایی كه در آن سوی محدوده سرعت نور قرار دارد سازگارتر و هماهنگ تر می سازد.

ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات کلی،  مقاله فیزیک، 
[ 1389/11/23 ] [ 16:17 ] [ ساسان ]
قبل از كشف كوارك توسط مورای ژل مان تصور می‌شد كه پروتونها و نوترونها مانند الكترونها غیرقابل‌تقسیم هستند، ولی اكنون می‌دانیم نوكلئونها (پروتونها و نوترونها) تجزیه‌پذیر بوده و از ذرات كوچكتری به نام كوارك تشكیل شده‌اند.

كوارك‌ها‌ هیچگاه در طبیعت به عنوان ذرات مستقل و آزاد وجود ندارند. مزون‌های ? از یك كوارك و یك ضد كوارك تشكیل می‌شوند، كه آنتی كوارك (ضد كوارك) با یك خط تیره افقی (علامت منفی) بالای حرف مربوطه مشخص می‌گردد. چون این مزون‌ها از ماده و ضد ماده تشكیل می‌شوند، خیلی سریع فرو می‌پاشند. ایجاد ذرات متشكل از 2 كوارك یا به عبارت دیگر مزون‌ها البته ممكن است، ولی این ذرات پایدار نیستند. برعكس گروههایی سه‌تایی یا به زبان دیگر پروتونها و نوترونها ساختارهایی بسیار پایدار هستند.

انسان ، كره زمین و در واقع كهكشان راه شیری عملا از سه سنگ بنای اولیه ایجاد شده‌اند، كه عبارت از كوارك‌ها‌ی U و كوارك‌ها‌ی D و الكترونها می‌باشند. كوارك‌ها‌ ، نوكلئونها را می‌سازند و آنها به همدیگر متصل شده، هسته اتمها را بوجود می‌آورند. هسته‌ها و الكترونها در اتحاد با یكدیگر اتمها را ایجاد می‌كنند و اتمها نیز با پیوستن به یكدیگر مولكولهای كوچك و بزرگ از قبیل مولكولهای آب یا سفیده تخم مرغ را می‌سازند.

میلیاردها مولكول سلولهای بدن ما را بوجود می‌آورند و هر انسان در بدن خود میلیاردها سلول دارد. اما با تمام تفاوتهایی كه انسانها ، جانوران ، گیاهان ، سیارات و یا ستارگان با یكدیگر دارند، باز هم تمام آنها فقط از سه ذره زیربنایی ساخته شده‌اند، كه عبارتند از: كوارك‌ها‌ی U و كوارك‌ها‌ی D و الكترونها.

ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات کلی،  مقاله فیزیک، 
[ 1389/11/23 ] [ 16:17 ] [ ساسان ]

سونوگرافی با ماورای صوت

برای عكسبرداری و سونوگرافی عمدتا از اشعه ایكس استفاده می‌شود. به لحاظ انرژی بالا و قدرت نفوذ زیاد اشعه ایكس از آن در سونوگرافی بافت‌های نرم و اعضای داخلی بدن نمی توان استفاده نمود. بنابراین از امواج آكوستیكی از جمله ماورای صوت در سونوگرافی بهره می‌گیرند.

ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات کلی،  مقاله فیزیک، 
[ 1389/11/23 ] [ 16:14 ] [ ساسان ]
كسی كه از مباحث علم فیزیك اطلاع داشته باشد، می‌داند كه موضوع ارتعاش و موج در اغلب مباحث فیزیك و مكانیك یا بطور مستقیم وارد است یا وسیله و ابزاری برای استدلال و فهم موضوعات دیگر است. اگر گفته شود كه: بدون اطلاع از خواص ارتعاشات تحصیل علم فیزیك و مكانیك كلاسیك غیر ممكن است شاید سخنی به اغراق گفته نشده است.

اما موضوع ارتعاشات و فیزیك امواج مخصوص نور و صوت اهمیت اساسی دارند، زیرا در حقیقت موضوع قسمتهای عمده و مختلف این دو علم جستجو در خواص ارتعاش و موج چیز دیگری نیستند.

ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات کلی،  مقاله فیزیک، 
[ 1389/11/23 ] [ 16:12 ] [ ساسان ]

پدیده فتوولتائیك

اثر فتوالكتریك كه برای اولین بار توسط آلبرت انیشتین شرح داده شد. بر اساس این پدیده وقتی كه یك كوانتوم انرژی نوری یعنی یك فوتون در یك ماده نفوذ می كند، این احتمال وجود دارد كه بوسیله الكترون جذب شود. و الكترون انتقال پیدامی كند.

اخیراً دانشمندان آمده اند سلولهای خورشیدی ساخته اند. وقتی كه امواج الكترو مغناطیسی خورشید برروی آن می تابد، جفت ماده ها ( الكترون و پوزیترون ) یعنی در نوار گاف نیم رسانا به تعداد زیاد تولید می شود «تولید زوج). در نتیجه برهم كنشهای فیزیكی بین ذرات صورت می گیرد كه نهایتاً منجر به یك پیل خورشیدی می شود.

مواد سازنده سلول های خورشیدی

ماده ای كه سلولهای خورشیدی از آنها ساخته می شود سیلیكون و آرسینورگالیم هستند. سلولهایی كه از سیلیكون ساخته می شوند از لحاظ تئوری بازده ماكزیمم حدود 22 درصد دارند. ولی بازده عملی آن حدود 15 تا 18 درصد است. در صورتی كه بازده سلولها یی كه از آرسینورگالیم ساخته می شود بازده عملی آنها بیشتر از 20 درصد است.

ماهواره های دریافت كننده انرژی خورشیدی

یك ایستگاه فضایی در مداری كه هم زمان با زمین در حركت باشد دایماً با تابش خورشید روشن می شود. برقراری ماهواره های خورشیدی در مدار زمین بطور جدی در سال 1968 پیشنهاد شد. در این ماهواره ها پانل هایی ساخته اند از جنس آرسینوگالیم كه انرژی خورشید را دریافت و تبدیل به جفت الكترون می كند، در داخل ماده الكترون ها شروع به حركت می كنند كه نهایتاً منجر به تولید الكتریسته می شود. ضریب توان سلولها 18% ولتاژ بالای آن 40 كیلو وات با 5% اتلاف توان محاسبه شده است.

منبع : دانشنامه رشد
طبقه بندی: مقالات کلی،  مقاله فیزیک، 
[ 1389/11/23 ] [ 16:06 ] [ ساسان ]

پراش صوتی

بازتابش ، شكست و پراش فیزیك امواج صوتی عینا مانند بازتاب ، شكست و پراش نور صورت میگیرد. زیرا آثار امواج نوری از بسیاری جهات شباهت به آثار امواج صوتی دارند و تنها فرق موجود این است كه طول موج فیزیك امواج نورانی نسبت به طول موج فیزیك امواج صوتی بسیار كوچك میباشد. ولی قوانین هندسی آنها كاملا با هم شباهت دارد.

وقتی كه بین منبع صوت و گوش مانعی قرار دهیم بر حسب بزرگی و كوچكی مانع نسبت به طول موج ، ممكن است آثار مختلف پیدا شود. اگر فیزیك امواج صوتی به جدار محكمی كه در آن سوراخی تعبیه شده است برخورد كنند، قسمتی از فیزیك امواج كه به سطح دیواره برخورد میكنند منعكس میگردند و قسمت دیگر كه به لبه جداره و یا به لبه سوراخ برخورد میكنند ممكن است پراشیده شوند.

ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات کلی،  مقاله فیزیک، 
[ 1389/11/23 ] [ 16:03 ] [ ساسان ]

پراش نور

وقتی جسم كدری میان یك پرده و یك چشمه نقطه‌ای نور قرار گیرد، سایه‌ای پیچیده متشكل از نواحی روشن و تاریك ایجاد می‌شود. این اثر به آسانی قابل روئیت است، اما یك چشمه نسبتا قوی ضروری است. لامپی با شدت زیاد كه از یك سوراخ كوچك می‌درخشد، این كار را به خوبی انجام می‌دهد. اگر به نقش سایه حاصل از یك قلم ، تحت روشنایی یك چشمه نقطه‌ای نگاه كنید یك ناحیه روشن غیر معمولی در كناره خواهید دید.

حتی نواری با روشنایی ضعیف در وسط این سایه تشكیل می‌شود. به سایه‌ای كه توسط دستتان در امتداد نور خورشید ایجاد می‌شود، نگاهی دقیق بیندازید. معمولا پراش مربوط به موانع شفاف مورد نظر قرار نمی‌گیرد. هر چند اگر در شب رانندگی كرده باشید، در حالیكه چند قطره باران بر روی شیشه عینكتان نشسته باشد، فریزهای روشن و تاریك را مشاهده خواهید كرد.

ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات کلی،  مقاله فیزیک، 
[ 1389/11/23 ] [ 16:02 ] [ ساسان ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

تعداد کل صفحات : 5 ::      1   2   3   4   5  

درباره وبلاگ

سلام.من ساسان مدیر این وبلاگ هستم.
در این وبلاگ هر مقاله ای از هر موضوعی وجود دارد.برای اینکه هر قشری بتونه از اینجا استفاده کنه همه نوع مقاله ای قرار دادیم.امیدوارم از مطالب لذت ببرید و لطفا بعد از استفاده از مطالب این وبلاگ نظرات خود را برای ما ارسال کنید.
آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :