وبلاگ استعدادهای پارسیان
مرکز مقالات علمی و آموزشی  
نویسندگان
نظر سنجی
طرفدار چه سبک از مطالب هستید؟ 

اسلام احكام ارث را بر اساس مرد یا زن بودن (عامل جنسیت، كه در اقوام ملل غیر اسلام كه ذكر شد، مورد توجه بوده است.) وضع نكرده است؛ بلكه بر اساس مسؤولیت مالى و موقعیتى كه آن دو در خانواده دارند و به ملاحظه مسؤولیتها و تكالیفى كه بر عهده آنها نهاده شده است، قرار داده است. بنابراین، سهم الارث متفاوت، با دیدگاه كلى اسلام نسبت به خانواده و تقسیم وظائف و مسؤولیتها، سازگار و عادلانه است
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقاله فرهنگی و اجتماعی،  مقاله فلسفه،  مقالات کلی، 
[ 1388/10/20 ] [ 17:42 ] [ ساسان ]

برای‌ پاسخ‌ دادن‌ به‌ این‌ پرسش‌ها، ابتدا باید نسبت‌ میان‌ جهانی‌شدن‌ ومدرنیته‌ و پست‌ مدرنیته‌ روشن‌ شود، چرا كه‌ جهانی‌شدن‌ ارتباط‌ عمیقی‌ با این‌دو پدیده‌ برقرار كرده‌ است‌؛ بنابراین‌ داشتن‌ تصویری‌ كلی‌ از مدرنیته‌ وپست‌مدرنیته‌ نیز بسیار ضروری‌ می‌نماید.


ادامه مطلب

طبقه بندی: مقالات کلی،  مقاله فلسفه، 
[ 1388/10/20 ] [ 13:46 ] [ ساسان ]
این دسته از فمینیست‌ها قائل به هیچ‌گونه تفاوت نژادی، جنسی، طبقاتی یا ذاتی بین زن و مرد نیستند و تبعیض علیه زنان را حاصل ناهنجاری‌های اجتماعی می‌دانند و تعقل فردی را بر سنت‌ها و نهادهای مستقر در جامعه ترجیح می‌دهند. تفكر انتقادی در این مكتب مهم‌ترین عامل دگرگونی و ساختارشكنی در اجتماع است.
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقاله فلسفه،  مقالات کلی، 
[ 1388/10/18 ] [ 22:39 ] [ ساسان ]

یكی از اصطلاحات بحث‌بر‌انگیز بوطیقای ارسطو واژة یونانی «میمسیس» است كه در ترجمة این رساله، معادل‌های گوناگونی برای آن آورده‌اند. در ترجمه‌های انگلیسی، علاوه بر «imitation» (تقلید، محاكات) ، به معادل‌های دیگری از این دست برمی‌خوریم: «representation» (بازنمایی) ؛ «reproduction» (بازسازی، بازتولید) ؛ «expression» (بیان، ابزار) ؛ «fiction» (قصه، افسانه‌سازی) ؛ «emulation» (سرمشق گرفتن، نسخه‌برداری) ؛ «make-believe» (وانمود كردن، خیال‌پردازی) .


ادامه مطلب

طبقه بندی: مقاله فلسفه،  مقالات کلی، 
[ 1388/10/18 ] [ 22:37 ] [ ساسان ]

 

ارسطو در قطعة مشهوری از فصل نهم بوطیقا شعر و تاریخ را با هم مقایسه می‌كند و می‌گوید وظیفة شاعر آن نیست كه آن‌چه را روی داده وصف كند، بلكه او به اموری می‌پردازد كه به حسب احتمال یا ضرورت امكان وقوع دارند. از نظر او، تفاوت تاریخ‌نویس با شاعر در این نیست كه اولی به نثر می‌نویسد و دومی به نظم، بلكه در این است كه تاریخ‌نویس به آن‌چه روی داده می‌پردازد و شاعر به آن‌چه ممكن است روی دهد. به این ترتیب، ارسطو نتیجه می‌گیرد كه شعر فلسفی‌تر و ارزشمند‌تر از تاریخ است
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقاله فلسفه،  مقالات کلی،  تاریخچه، 
[ 1388/10/18 ] [ 22:36 ] [ ساسان ]
ارسطو علم یا شناخت را به سه حوزه تقسیم می‌كند. او به موضوع انواع شناخت، ماهیت هر یك، قوای فكری درگیر در آن‌ها، و نیز هدف آن‌ها توجه می‌كند. سه حوزة علم یا شناخت انسانی عبارت است از: نظری و عملی و ابداعی (تولیدی) ، كه در یونانی به ترتیب «تئوریا»(80) و «پراكسیس» و «پوئسیس» خوانده می‌شد
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقاله فلسفه،  مقالات کلی، 
[ 1388/10/18 ] [ 22:34 ] [ ساسان ]
به زعم ارسطو، طرح مهم‌ترین عنصر و جوهر نمایش‌نامه است و موسیقی (جلوه‌های صوتی) و منظر نمایش (جلوه‌های بصری) در پایین‌ترین رده قرار دارند. وی بر آن است كه نمایش‌نامه‌ی خوب باید در خواندن همان‌قدر مؤثر باشد كه در اجرا مؤثر است و اثرگذاری از طریق موسیقی و منظر نمایش (جلوه‌های صوتی و بصری) را از هنر شاعری به دور می‌داند. ما نمی‌دانیم كه اگر او تئاتر پس از میرهولد‌(182) و آنتونن آرتو‌(183) یا فیلم‌های سینمایی را دیده بود در این مورد چگونه قضاوت می‌كرد
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقاله فلسفه،  مقالات کلی، 
[ 1388/10/18 ] [ 22:33 ] [ ساسان ]

به نظر می‌رسد كه منظور ارسطو از طرح سازمان كلی و جامع اثر نمایشی است. در این صورت، طرح ارسطویی در معنای وسیع كلمه همان ساختار روایتی است كه امروزه روایت‌شناسان به كار می‌برند. بنابراین، برخلاف آن‌چه امروز در روایت‌شناسی‌(186) معمول است، نمی‌توان به اعتبار بوطیقای ارسطو، میان طرح، ساختار روایتی، داستان، عناصر داستان بنیاد‌(187) ، عناصر غیرداستانی بنیاد‌(188) و امثالهم تفاوتی قایل شد.


ادامه مطلب

طبقه بندی: مقاله فلسفه،  مقالات کلی،  تاریخچه، 
[ 1388/10/18 ] [ 22:32 ] [ ساسان ]
این اصطلاح در زبان یونانی ممكن است به معنای «پالایش»‌(269) یا «آلایش زدایی»‌(270) یا «تیرگی زدایی»‌(271) باشد. دو معادل اول بر فرایندهای روان‌شناسانه‌ی تماشاگر متمركز است و معادل آخر با كاتارسیس به منزله‌ی چیزی كه در خود نمایش‌نامه روی می‌دهد سروكار دارد. «پالایش» مستلزم تخلیه‌ی عواطف بی‌فایده (ترس و ترحم) است
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقاله فلسفه،  مقالات کلی،  تاریخچه، 
[ 1388/10/18 ] [ 22:31 ] [ ساسان ]

 

«هامارتیا»(289) نیز از اصطلاحاتی است كه نوشته‌های انتقادی بسیاری دربارة آن وجود دارد، در حالی كه ارسطو در بوطیقای خود بخش ناچیزی را به آن اختصاص داده است. ارسطو در فصل سیزدهم بوطیقا، آن هم به هنگام بحث از انواع باژگونی موقعیت(290) و بهترین نوع آن، كه برانگیزندة ترس و ترحم باشد، به هامارتیا نیز اشاره می‌كند
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقاله فلسفه،  مقالات کلی،  تاریخچه، 
[ 1388/10/18 ] [ 22:30 ] [ ساسان ]

واقعیت آن است كه نمی‌توان همه‌ی وجوه و مفاهیم بوطیقا را در نوشته ‌ای بررسی كرد. بحث درباره‌ی مقام كمدی در رساله‌ی ارسطو و احتمالاتی كه می‌توان درباره‌ی بخش‌های گم‌شده‌ی بوطیقا داد، مقام حماسه از نظر ارسطو و تلقی او از حماسه‌ی تراژیك (در برابر حماسه‌ی قهرمانی) ، مسائل نقد عملی، نظریه‌ی گونه‌ها (ژانرها) و ده‌ها بحث مشابه دیگر همه چشم‌اندازهایی است با سابقه‌ی تفسیری دراز كه ما به آن‌ها نخواهیم پرداخت.


ادامه مطلب

طبقه بندی: مقاله فلسفه،  مقالات کلی، 
[ 1388/10/18 ] [ 22:29 ] [ ساسان ]

 

رسانه‌ها یكی از مهم‌ترین ابزارهای گسترش و اشاعه همجنس‌گرایی هستند. حضور چشمگیر همجنس‌گرایان در برنامه‌های تلویزیونی، ماهواره‌ای و رادیویی در سراسر جهان حاكی از توجه برنامه‌سازان به این جمعیت جدید است
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقاله فلسفه،  مقالات کلی،  مقاله برای نوجوانان و جوانان، 
[ 1388/10/18 ] [ 22:27 ] [ ساسان ]
یكی از موضوعات مهم و قابل تأمل این مبحث، تأثیر فیزیكی و روانی همجنس‌گرایی بر سلامت زنان است. فمینیست‌های زیست‌شناختی[lxii] منشأ ظلم به زنان را تبعیض و تفاوت فیزیكی زن و مرد در نظام آفرینش می‌دانند
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقاله فلسفه،  مقالات کلی،  مقاله برای نوجوانان و جوانان، 
[ 1388/10/18 ] [ 20:17 ] [ ساسان ]

دیوید كوپر(9) در كتاب زیبایی شناسی: بازخوانی متون كلاسیك(10) می‌نویسد: ارسطو مشتاق است این نكته را ثابت كند كه هنر خوب هم می‌تواند برای قوة فهم مفید باشد و هم برای عواطف یا، به عبارت بهتر، به جای این‌كه یك فایده داشته باشد، از هر دو فایده برخوردار است؛ زیرا ارسطو تفكیك افلاطونی و مانوی(11) عقل(12) از احساس(13) را رد می‌كند ]از نظر او[ فهم عقلانی شكوفا و حساسیت عاطفی رشد یافته جزء جدایی‌ناپذیر زندگی مطلوب است و هنر در این هر دو حوزه دخالت دارد.(14)


ادامه مطلب

طبقه بندی: مقاله فلسفه،  مقالات کلی، 
[ 1388/10/18 ] [ 20:14 ] [ ساسان ]
ابتدا به ارزیابی مقدمة‏‏ اول می‏پردازیم. فلسفه‌ورزی (to philosophize)، عبارت است از كوشش از طریق ارائة استدلال برای اِحراز معقولیت (reasonableness) برخی باورها و عقاید بحث‌انگیز فلسفی. بنابراین آنان كه بر این باورند كه ما هیچ‌گاه به گونه‏ای موفقیت آمیز، میان استدلال‏های معتبر و نامعتبر تمایز برقرار نمی‏كنیم باید فلسفه و در حقیقت، هر گونه تلاش برای استدلال را، عملی عبث به شمار آورند.
ادامه مطلب

طبقه بندی: مقاله فلسفه،  مقالات کلی، 
[ 1388/10/18 ] [ 20:11 ] [ ساسان ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

تعداد کل صفحات : 2 ::      1   2  

درباره وبلاگ

سلام.من ساسان مدیر این وبلاگ هستم.
در این وبلاگ هر مقاله ای از هر موضوعی وجود دارد.برای اینکه هر قشری بتونه از اینجا استفاده کنه همه نوع مقاله ای قرار دادیم.امیدوارم از مطالب لذت ببرید و لطفا بعد از استفاده از مطالب این وبلاگ نظرات خود را برای ما ارسال کنید.
آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :